31 December 2011

19 December 2011

17 December 2011

12 December 2011

10 December 2011

08 December 2011

05 December 2011

03 December 2011

24 November 2011

19 November 2011

18 November 2011

12 November 2011

09 November 2011

30 October 2011

26 October 2011

21 October 2011

19 October 2011

17 October 2011

15 October 2011

13 October 2011

09 October 2011

04 October 2011

02 October 2011

28 September 2011

25 September 2011

23 September 2011

21 September 2011

20 September 2011

26 August 2011

16 August 2011

15 August 2011

14 August 2011

01 August 2011

31 July 2011

29 July 2011

26 June 2011

24 June 2011Photobucket

Irrational Nostalgia
《悖理紅的女孩》
【3】

小說/插畫
常闇/椋本夏夜

台灣角川出版|Kadokawa Fantastic Novels DX書系|2011/06

ISBN
978-986-287-195-9

-網路通路資訊-【內容簡介】

為了追尋夢裡花毒之解藥而北上天山秘境的茵芙倪與麻頁朵,卻面臨了遠超越他們想像的嚴酷障礙與考驗。就在兩人身處絕境、又各自懷抱懸念的關鍵時刻,女孩終於和「媽媽」重逢,她心裡卻早有準備這只是另一場衝突的開端。

茵芙倪無法理解的這個女人,艾羅爾。
她的意圖,她的作為,以及她的冷酷。

由這女人所掀起的瘋狂,漸漸扭曲了女孩,和她的世界……

「對不起,明明活在你的夢裡,卻還敲醒你。」

她卻不是唯一瘋狂之人。


【第三集目錄】

-Prelude 0300
Episode 0301 蛻變
Episode 0302 『雪堤』
Episode 0303 將死之人
Episode 0304 天山混沌
Episode 0305 黑色孤兒院
Episode 0306 她的名--
Episode 0307 虛假公主與墮落王者
Episode 0308 在那,夢裡鄉……
-Finale 0309


【作者的話

關於「等待」,我有一段揮之不去的兒時記憶。

約莫在小學三年級。有一回,相約要去某新認識的朋友家玩。約定的時間到了,我在對方所住公寓樓下等待,而這一等,竟然就是整個下午。那時不知為何沒有勇氣去按門鈴,或許是因為不記得樓層;也沒有勇氣大喊,或許是因為環境還生疏。我記得那是一個窄巷子,記得兩邊都違規停放了車輛,記得我蹲在一台車旁和底下的貓對看……

為什麼我沒有回家呢?
到底是什麼心理因素決定我要痴痴地等?
我不會無聊嗎?

喔這個小故事的結局是這樣的。下午過去,傍晚到來,我的朋友和另一個朋友從他家中公寓走出來,撞見了我。像蠢蛋一樣空等了一個下午的我被狠狠嘲笑了一翻。從此之後我發現我是一個擅於等待的人--即便我不喜歡等。


讓各位久等了。
我期望《悖理紅的女孩》第三集在系列讀者的心中是值得等待的作品。

10 June 2011

30 May 2011

23 May 2011

22 May 2011

07 May 2011

26 April 2011

25 April 2011

18 April 2011

09 April 2011

08 April 2011

07 April 2011

26 March 2011

28 February 2011

25 February 2011

13 February 2011

05 February 2011

04 February 2011

02 February 2011

29 January 2011

23 January 2011

16 January 2011

01 January 2011